Ung thư ruột Chiếu: hướng Dẫn lựa Chọn và rủi Ro

Ung thư ruột là thứ ba thường được chẩn đoán là bệnh ung thư ở Hoa Kỳ, nhưng với kịp thời chiếu, nó cũng là một trong những phòng ngừa, theo Mỹ Hội Ung thư (ACS). Một tràng-ung thư thường có thể phát hiện khối u ung thư, và những tăng trưởng sau đó có […]